Produktion

Lægning af kartofler

Ved hjælp af den nyeste teknologi inden for GPS-styring åbnes markerne først med bedplov. Herefter stenstrenglægges alle bed for sten samt ler- og jordklumper. Til sidst afsluttes processen med en præcisionslægning samt placeret gødning.

Optagning af kartofler

Kartoflerne tages op under de mest skånsomme forhold med de mest moderne optagere på markedet. Herfra lastes de i containere af godt 15 tons, som bringes videre til ventilation og tørring før videre håndtering.

Sortering af kartofler

Omkring 6 uger efter optagning er kartoflerne klar til at blive sorteret. Her lastes de forsigtigt fra råvarelageret i en ”receiving hopper”, hvor diverse smuds filtreres fra over spiralerne. Herefter påbegyndes størrelseskalibrering, hvorefter de gennemgår kvalitetssortering. Dernæst følger den sidste størrelseskalibrering, før de opsorterede partier nænsomt, ved hjælp af falddæmpere, fyldes i ventilerede siloer.

Pakning af kartofler

Efter færdig ventilation tømmes kartoflerne ud af siloerne til pakning. En sidste kvalitetskontrol følger, før de ender i pakkeriets buffertank, hvor hver pakning bliver elektronisk vejet. Dernæst emballeres hver enkelt sæk med sit eget plantepas, før turen går videre til palletering. Til slut vikles hver palle med polynet, således pallerne er bedst rustet til transport mod alle verdens hjørner.