Kvalitet

Kartoffel i hånd beskåret

Som følge af det milde nordiske klima, er Danmark et ideelt land til produktion af læggekartofler. Disse køligere vejrforhold skaber bedre plantesundhedsmæssige vækstforhold for læggekartofler med en højere kvalitet og avl til følge.

Al dansk avl af læggekartofler er underlagt de lovmæssige europæiske bestemmelser. Disse overvåges tæt af Landbrugsstyrelsen. Dette kommer sig til udtryk i form af upartiske marksyn, efterafprøvninger, partikontrol samt stikprøveundersøgelser.

Foruden de lovpligtige kvalitetsnormer, fører Unipatatas løbende sine egne markedsbestemte kvalitetskontroller af hvert enkelt parti. Dette gøres for at sikre, både avler samt kunde opnår den højeste værdi for sine leverancer.

For at have den letteste adgang til det globale marked, indenfor landbrug og fødevarer, er alle vores hovedproducenter GLOBALG.A.P. certificerede. Dette vil sige, vores produktion lever op til højere standarder i forbindelse med sporbarhed, fødevaresikkerhed, arbejdsmiljø og kvalitet.

For at bidrage til en højere gennemsigtighed samt sporbarhed af vores produkter, har Unipatatas ydermere ladet sig CoC certificere. Således lever hele vores organisation op til GLOBALG.A.P. Chain of Custody Standard (CoC).

CoC No. 4063061782663

Lasse_Unipatatas_Cara 2